Regulamin

 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.incorsa.pl
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
a. Przez „Regulamin Sklepu Internetowego  www.incorsa.pl zwanego dalej REGULAMINEM rozumie się ogólne warunki korzystania z portalu internetowego www.incorsa.pl.
b. Sklep internetowy  www.incorsa.pl, zwany dalej SKLEPEM INTERNETOWYM, jest własnością:
 
Towarzystwo Handlu Zagranicznego INCORSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
02-954 Warszawa,  ulica Marconich 3
 
NIP: 5260214410
REGON: 012104121
Koncesja MSWiA B-091/2003
KRS Warszawa: 0000053390
 

i stanowi część PORTALU internetowego www.incorsa.pl, zwanego dalej PORTALEM.

c. Złożenie zamówienia przez Użytkownika PORTALU jest jednoznaczne ze świadomą akceptacją postanowień tego Regulaminu. 
d. THZ INCORSA sp. z o.o. może zmienić REGULAMIN bez wcześniejszego uprzedzenia i zaczyna on obowiązywać w momencie opublikowania go na stronach www.incorsa.pl chyba, że przewidziano i podano inny termin.
e. THZ INCORSA sp. z o.o. nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do PORTALU.
f.  THZ INCORSA sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za: 
 1. Szkody powstałe na skutek kradzieży konta lub przekazania hasła osobie trzeciej.
 2. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z PORTALU
 3. Szkody powstałe na skutek korzystania z PORTALU niezgodnie z jego REGULAMINEM
 4. Utratę danych na skutek awarii urządzeń, systemu lub innych okoliczności niezależnych od THZ INCORSA sp. z.o.o.
 5. Przerwy w dostarczaniu usług wynikłej z przyczyn technicznych w tym konserwacji urządzeń, lub zmian wykonywanych na portalu oraz innych niezależnych od THZ INCORSA sp. z o.o.
 6. Zdarzenia, których przy zachowaniu należytej staranności nie sposób było przewidzieć oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
 7. Opóźnienia wysłanej wiadomości lub jej niedostarczenia. 
 8. Szody wynikłe z działalności użytkownika a wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się tym samym do naprawienia i zadośćuczynienia tych szkód.
  II. PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO WWW.INCORSA.PL
 
a. Korzystanie z PORTALU jest bezpłatne.
b. PORTAL służy Użytkownikom indywidualnym oraz hurtowym, do celów handlowych oraz informacyjnych.
c. Użytkownik płaci za zamówione towary i usługi w sklepie internetowym www.incorsa.pl
d. Wszystkie ceny na produkty w sklepie internetowym  www.incorsa.pl wyrażone są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT .
e. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do kupującego. Koszty te są doliczane do złożonego zamówienia i wykazywane Kupującemu, chyba że REGULAMIN stanowi inaczej (patrz: Warunki dostawy /Koszty wysyłki /Terminy realizacji zamówienia).
f. THZ INCORSA sp. z o.o. ma prawo do natychmiastowej odmowy dostępu do PORTALU i obsługi Użytkownika bez podania przyczyny, jeśli ten:
 1. wykorzystuje PORTAL lub informacje w nim zawarte, niezgodnie z przeznaczeniem,
 2. działa niezgodnie z REGULAMINEM i obowiązującym prawem,
 3. działa na niekorzyść osób trzecich oraz na niekorzyść właściciela Portalu.
g. Informacje i ceny dotyczące towarów zamieszczone na stronie  www.incorsa.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. THZ INCORSA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia, jeśli cena lub podana informacja jest wynikiem niezamierzonej pomyłki.
h.  THZ INCORSA sp. z o.o. nie sprzedaje przez Portal towarów koncesjonowanych w tym broni oraz amunicji, które to wymagają zakupu i odbioru bezpośrednio w siedzibie firmy lub w innych sklepach współpracujących.
 
III. REJESTRACJA
 
a. Rejestracji można dokonać poprzez:
 1. wejście na zakładkę „REJESTRACJA”
 2. zalogowanie się „ZALOGUJ”
 3. dokonanie zakupów.
b. Rejestracja daje Ci możliwość założenia swojego własnego KONTA. Otwarcie KONTA i jego obsługa są bezpłatne.
c. Założenie KONTA upoważnia Cię do bonifikat i rabatów przy zakupach.
d. Będąc zarejestrowanym masz wgląd do swojej historii zakupów.
e. Rejestracja pozwala Ci zaoszczędzić czas na wprowadzanie danych do wysyłki przy składaniu kolejnych zamówień.
f. Rejestracja (po wyrażeniu zgody) daje Ci gwarancję otrzymywania newsletter-ów, informacji o promocjach i bonifikatach dla stałych klientów.
g. W celu dokonywania zakupów w sklepie internetowym  www.incorsa.pl musisz się zarejestrować. 
h. Warunkiem koniecznym dokonania zakupów jest oświadczenie o pełnoletniości.
 
IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI - DANE
 
THZ INCORSA Sp. z o.o. przykłada olbrzymią wagę do ochrony danych. W związku z tym polityka prywatności opisana jest w oddzielnej zakladce na stronie głównej. Ze szczegółami możesz rówmież zapoznać się klikając tu: POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
V. WARUNKI DOSTAWY
 
a. Zamówiony towar może zostać dostarczony do Klienta poprzez firmę kurierską InPost.
b. Decyzję o sposobie wysyłki podejmuje Klient w momencie składania zamówienia.
c. Firma nasza preferuje wysyłkę firmą kurierską UPS ze względu na krótszy i pewny czas dostawy. 
d. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest obowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
e. Możliwe formy płatności
 
 - gotówka,
 - przelew jako forma przedpłaty, 
 - odbiór za pobraniem. 
 
VI. KOSZTY
 
a. Koszty przesyłki krajowej firmą kurierską InPost:
 1. Przesyłka do paczkomatu przy zamówieniu do 299,00 PLN  -  12 PLN  (do 5 kg, wymiary przesyłki wg aktualnego regulaminu InPost) 
 2. Przesyłka do paczkomatu POBRANIOWA przy zamówieniu do 299,00 PLN  -  16 PLN  (do 5 kg, wymiary przesyłki wg aktualnego regulaminu InPost)
 3. Przesyłka kurierska przy zamówieniu do 299,00 PLN  -  18 PLN  (do 30 kg) 
 4. Przesyłka kurierska POBRANIOWA przy zamówieniu do 299,00 PLN -  20 PLN  (do 30 kg) 
 5. Przy zamówieniu od 300,00 PLN  -  DOSTAWA GRATIS !
UWAGA!: Dostawa gratis dotyczy wyłącznie zakupów detalicznych.

b. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący za wyjątkiem przypadków gdy towar jest niezgodny z umową/zamówieniem lub reklamacja jest zasadna co szeszej jest opisane w rozdziałach VIII, IX i X Regulaminu.

VII. TERMINY
 
a. Wszystkie zamówienia złożone i potwierdzone przez nas do godziny 13:00 są wysyłane jeszcze tego samego dnia. W wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że przesyłka zostanie wysłana następnego dnia roboczego. 
b. Zamówienia realizujemy i wysyłamy tylko w dni robocze.
c. Zamówienia otrzymane po godzinie 13.00 będą wysyłane najwcześniej w następny dzień roboczy. 
d. Przesyłki odbierane są przez Kuriera o godzinie 15.00 każdego dnia roboczego i dostarczane wg aktualnego regulaminu InPost.
e. Czas dostarczenia przesyłki wg aktualnego regulaminu InPost.
f.  Poprzez czas dostarczenia przesyłki rozumiemy czas począwszy od momentu odebrania przesyłki przez kuriera, do momentu otrzymania przesyłki przez Kupującego lub otrzymania Awiza informującego o nadejściu przesyłki. 
g. THZ INCORSA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez firmę kurierskie przesyłek wysłanych w imieniu firmy w związku z realizowanymi zamówieniami.
 
VIII. GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY
 
a. Gwarancja zazwyczaj dostarczana jest wraz z towarem. Jeżeli umowa gwarancyjna nie została dostarczona z towarem sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (za niezgodność towaru z umową), a dokumentem potwierdzającym jest paragon lub faktura VAT. 
b. Termin gwarancji wynika z karty gwarancyjnej, jeśli jednak nie został określony, to do umów zawartych przed 25 grudnia 2014r wynosi jeden rok - 12 miesięcy.
c. Umowy sprzedaży zawarte po 25 grudnia 2014 roku podlegają nowym przepisom, które szegółowo są opisane poniżej:

Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata (24 miesiące) licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana i  zasięgiem terytorialnym dotyczy Polski.

GWARANTEM produktów zakupionych w THZ INCORSA sp. z o.o. jest TOWARZYSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO INCORSA sp. z o.o. w Warszawie, przy ulicy Marconich 3

NIP: 5260214410

REGON: 012104121

Koncesja MSWiA B-091/2003

KRS Warszawa: 0000053390

o ile szczegółowa gwarancja nie stanowi inaczej.

 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
Kupujący może złożyć  reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji:

 • rękojmia:  odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru sprzedawanego
 • gwarancja:  dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

W przypadku nabycia wadliwego produktu, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady.
Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.


Kupujący ma 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny.  Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki przez kupującego, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Kupujący  może poinformować o odstąpieniu od umowy mailem, wypełniając  przygotowany formularz online lub składając oświadczenie na  piśmie. 
 


Zwrotu towaru po wcześniejszym mailowym lub listownym uzgodnieniu należy dokonać na adres:
TOWARZYSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO INCORSA sp. z o.o., ulica Marconich 3, 02-954 Warszawa.

Do 12 miesięcy wydłuża się czas na zwrot towaru w sytuacji gdy kupujący nie zostanie poinformowany o możliwości zwrotu. Jeżeli kupujący zostanie poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy, termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia kupującemu informacji o tym prawie.

Sprzedający ustosunkuje się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający.

Incorsa zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego na terenie Polski (dotyczy to tylko i wyłącznie sprzedaży internetowej).

Jeśli kupujący złoży reklamację w ciągu 12 miesięcy, automatycznie zakłada się, że rzecz była wadliwa w chwili jej wydania. Potwierdzenie zawarcia umowy z kupującym i inne wymagane prawem informacje należy przekazać kupującemu na trwałym nośniku (a więc również w e-mailu). Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy otrzymane od kupującego w e-mailu, należy niezwłocznie potwierdzić kupującemu również w e-mailu.

Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący. W przypadku zwrotu towaru koszt zwrotu towaru pokrywa kupujący.


Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy -
(Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38)):

 •     o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 •     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 •     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 •     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 •     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 •     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 •     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
 •     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 •     zawartej w drodze aukcji publicznej;
 •     o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 •     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Przedsiębiorca odpowiada wobec konsumenta z tytułu wad fizycznych bądź prawnych – rękojmia.

Za wadę fizyczną należy w szczególności uznać sytuacje, gdy produkt:

 •     nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 •     nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 •     nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 •     została kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
 •     jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent;
 •     rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.


Wada prawna:

 •     sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej;
 •     albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej;
 •     a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
 •     w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

 
IX. SERWIS

Zwrotu towaru po wcześniejszym mailowym lub listownym uzgodnieniu należy dokonać na adres:
TOWARZYSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO INCORSA sp. z o.o., ulica Marconich 3, 02-954 Warszawa.

Do 12 miesięcy wydłuża się czas na zwrot towaru w sytuacji gdy kupujący nie zostanie poinformowany o możliwości zwrotu. Jeżeli kupujący zostanie poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy, termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia kupującemu informacji o tym prawie.

Sprzedający ustosunkuje się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający.

Incorsa zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego na terenie Polski (dotyczy to tylko i wyłącznie sprzedaży internetowej).

Jeśli kupujący złoży reklamację w ciągu 12 miesięcy, automatycznie zakłada się, że rzecz była wadliwa w chwili jej wydania. Potwierdzenie zawarcia umowy z kupującym i inne wymagane prawem informacje należy przekazać kupującemu na trwałym nośniku (a więc również w e-mailu). Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy otrzymane od kupującego w e-mailu, należy niezwłocznie potwierdzić kupującemu również w e-mailu.

Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący. W przypadku zwrotu towaru koszt zwrotu towaru pokrywa kupujący.


Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy -
(Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38)):

 •     o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 •     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 •     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 •     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 •     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 •     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 •     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
 •     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 •     zawartej w drodze aukcji publicznej;
 •     o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 •     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Przedsiębiorca odpowiada wobec konsumenta z tytułu wad fizycznych bądź prawnych – rękojmia.

Za wadę fizyczną należy w szczególności uznać sytuacje, gdy produkt:

 •     nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 •     nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 •     nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 •     została kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
 •     jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent;
 •     rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.


Wada prawna:

 •     sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej;
 •     albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej;
 •     a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
 •     w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
 
 Wg Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ze zmianą Kodeksu cywilnego wg dyrektywy Unii Europejskiej oraz zgdonie z nowymi regulacjami dotyczącymi umów zawartych po 25 grudnia 2014 roku

 
Reklamacje można składać listownie lub za pośrednictwem e-mail z opisem wady na adres serwis@incorsa.pl lub adres siedziby THZ INCORSA Sp. z o.o. Kupujący otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z reklamowanym towarem. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od jej otrzymania. THZ INCORSA Sp. z o.o. zobowiązuje się do należytego i jak najszybszego rozparzenia sprawy.
 
a. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest obowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku przedstawienia protokołu uszkodzenia podpisanego przez kuriera.
c. INCORSA zobowiązuje się do usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad lub po uzgodnieniu z odbiorcą obniżce wartości produktu.
d. Jeśli naprawa wymaga wymiany części w wadliwym towarze, gwarancja biegnie na nowo w odniesieniu do tej właśnie części. W innych wypadkach gwarancja ulega przedłużeniu o czas, gdy z towaru nie mogliśmy korzystać.
e. W karcie gwarancyjnej muszą zostać dokładnie, z uwzględnieniem dat, zapisane wszystkie prace wykonane przez gwaranta.
f. W przypadku, kiedy nie będzie możliwa wymiana towaru na identyczny (z powodu wyczerpania nakładu lub przyczyn niezależnych od THZ INCORSA Sp. z o.o.), zaproponowany będzie inny produkt zastępczy lub zwrócone pieniądze.
g. Koszty transportu do serwisu ponosi właściciel produktu.
h. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki towaru.
i. Gwarancja traci swoją ważność na skutek zmian mechanicznych urządzeń - np. mechanizmy wewnętrzne wiatrówki były przestawiane (np. regulator prędkości) lub czynione były w niej jakiekolwiek inne zmiany techniczne.
j. Gwarancja wygasa jeżeli towar był rozbierany, przerabiany lub ma inne uszkodzenia mechaniczne a także wtedy, kiedy nie był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami.
k. THZ INCORSA Sp. z o.o. prowadzi serwis pogwarancyjny sprzedawanych przez siebie produktów oraz sprzedaż części zamiennych. Wszelkie informacje można uzyskać wysyłając maila z zapytaniem pod adres: serwis@incorsa.pl
 
X. ZWROTY
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), art.7 u.1 oraz zmiana przepisow dotycząca umów zawartych po 25 grudniua 2014r

Kupujący ma 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny.  Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki przez kupującego, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Kupujący  może poinformować o odstąpieniu od umowy mailem, wypełniając  przygotowany formularz online lub składając oświadczenie na  piśmie.

Zwrotu towaru po wcześniejszym mailowym lub listownym uzgodnieniu należy dokonać na adres:
TOWARZYSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO INCORSA sp. z o.o., ulica Marconich 3, 02-954 Warszawa.

Do 12 miesięcy wydłuża się czas na zwrot towaru w sytuacji gdy kupujący nie zostanie poinformowany o możliwości zwrotu. Jeżeli kupujący zostanie poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy, termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia kupującemu informacji o tym prawie.
Firma THZ INCORSA Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem bez wiedzy i zgody THZ INCORSA sp. z o.o.. 
XI. SPORY
 
a. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
b. Kwestie sporne rozpatruje Sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
c. THZ INCORSA Sp. z o.o. zobowiązuję się do możliwie jak najbardziej polubownego rozstrzygania sporów.