Fundusze Europejskie

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Towarzystwo Handlu Zagranicznego INCORSA Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu w ramach Działania 8.2

Tytuł realizowanego projektu:
„Wdrożenie systemu automatyzującego wszystkie elementy procesu handlowego pomiędzy INCORSA Sp. z o.o. i jej zagranicznymi i polskimi partnerami”

Okres realizacji: 2013 - 2014